เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ตอบรับการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมฯ  
เรียน : ผอ.สพท.
เนื้อหา : ตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร กรอกข้อมูลที่เว็บ http://gg.gg/gs_area
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มบริหารทั่วไป
แนบไฟล์ :
[]201934162344.doc]
ผู้นำส่ง : พิกุลทอง เมื่อ : 4 มี.ค. 2562 ip:49.229.140.247 เปิด : 632 ครั้ง