Image
Image
Image
Image
Image

   ข่าวสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

   โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการเพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน   โพสต์โดย[อรอนงค์]เปิด[107]เมื่อ 4มี.ค.62 อ่านต่อ..     คณะผู้บริหาร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ในเขตอำเภอพังโคน สังกัด สพป.สน ๒ อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้กับคณะครูทั้งโรงเรียนใ่ห้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที ในการขับเคลื่อนโครงการให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของโครงการ  
โพสต์โดย[อรอนงค์]เปิด[108]เมื่อ 3มี.ค.62 อ่านต่อ..

   1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  โพสต์โดย[urai]เปิด[632]เมื่อ 26ก.พ.62 อ่านต่อ..    สพม.29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
โพสต์โดย[urai]เปิด[106]เมื่อ 26ก.พ.62 อ่านต่อ..

   1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  โพสต์โดย[ ธิติ]เปิด[287]เมื่อ 26ก.พ.62 อ่านต่อ..    ผอ.โรงเรียน จาก สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร.ร. ๑ตำบล๑โรงเรียนคุณภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนองาน 
โพสต์โดย[ ธิติ]เปิด[158]เมื่อ 24ก.พ.62 อ่านต่อ..

 

   หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่าง ใบงานระดมความคิดเห็น โดย ดร.สรรเสริญ 22 มี.ค. 2562 อ่าน (114)ณัฐรดา
ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 17 มี.ค. 2562 อ่าน (3176)พิกุลทอง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 15 มี.ค. 2562 อ่าน (514)ณัฐรดา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 12 มี.ค. 2562 อ่าน (1018)ณัฐรดา
บรรยายพิเศษ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร การประชุม ผอ.รร.pdf 12 มี.ค. 2562 อ่าน (424) ธิติ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 11 มี.ค. 2562 อ่าน (1096) ธิติ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 6 มี.ค. 2562 อ่าน (1607) ธิติ
MOU โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 6 มี.ค. 2562 อ่าน (1106) ธิติ
ตอบรับการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมฯ 4 มี.ค. 2562 อ่าน (383)พิกุลทอง
ดาวน์โหลด Timeline สำหรับโรงเรียน/เขตพื้นที่/จังหวัด 9 ก.พ. 2562 อ่าน (17477) ธิติ


โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th : ลงทะเบียนสมาชิก
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school